Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο: http://greek.ruvr.ru/2013_07_22/229666265/