Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

H αστρονομία βαρυτικών κυμάτων προ των πυλών

Οι δυο παρατηρητές του σχήματος α, ζώντας σε έναν ουσιαστικά επίπεδο χωροχρόνο, με τους ηλεκτρικούς φανούς που κρατούν στα χέρια τους αποστέλλουν φωτεινά σήματα ο ένας στον άλλον και μετρούν το χρόνο που χρειάζεται η φωτεινή δέσμη για να διανύσει την μεταξύ τους απόσταση. Αυτός ο χρόνος αποτελεί το μέτρο της ιδιοαπόστασης που τους χωρίζει. Χωρίς να το περιμένουν, τους πλησιάζει ένα κύμα καμπυλότητας. Στο στιγμιότυπο β το κύμα έχει τροποποιήσει την καμπυλότητα του χωροχρόνου ανάμεσά τους, τα φωτόνια χρειάζονται διαφορετικό χρόνο για να ταξιδέψουν από τον έναν στον άλλο. Μετρώντας αυτή τη διαφορά χρόνου, κατορθώνουν να ανιχνεύσουν το κύμα. Με τον ίδιο τρόπο σε γενικές γραμμές ανιχνεύουν τα βαρυτικά κύματα και τα «συμβολόμετρα» σαν το LIGO , συγκρίνοντας την απόσταση κατά δυο διαφορετικές κατευθύνσεις του χωρόχρονου….
http://physicsgg.me/

1 σχόλιο: