Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Γίνεται να υπάρχουν κανόνες δίχως κάποιος να τους έχει θέσει ;

Τα μυστικά του ουρανού

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Γή, πού σήμερα κατοικείται από 7 καί πλέον δισεκατομμύρια ανθρώπους, είναι μια σφαίρα μεγάλη καί μετέωρη στό αχανές διάστημα. Γυρίζει γύρω από τόν άξονά της...

Σε 24 ακριβώς ώρες, χωρίς απόκλιση δευτερολέπτου, χωρίς τραντάγματα καί θόρυβο, ξαναγυρίζει στό ίδιο σημείο γιά εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια τώρα, από τήν ώρα τής Μεγάλης Δημιουργίας , ή τού Big Bang τής Μεγάλης Έκρηξης πού λένε οι επιστήμονες...

Και τό περίεργο...

Μαζί της, γυρίζει καί η ατμόσφαιρα, πού δέν υπάγεται στήν παγκόσμια έλξη ! Η πολύτιμη καί απαραίτητη γιά την ζωή ατμόσφαιρα δέν θά υπήρχε άν η μάζα τής Γής ήταν μικρότερη.

Η Γή, έχει τήν κατάλληλη μάζα ( βάρος) καί συνεπώς τήν κατάλληλη βαρύτητα γιά νά έλκει καί να συγκρατεί τόν ατμοσφαιρικό αέρα καί νά μή τόν αφήνει νά διασκορπίζεται στό σύμπαν ! Ενώ άλλα ουράνια σώματα μέ μικρότερη μάζα, όπως η Σελήνη, δέν έχουν δυνατότητα νά συγκρατήσουν ατμόσφαιρα. Καί άν ακόμη, υποθετικά, μεταφέραμε αέρα στήν Σελήνη αυτός σέ λίγη ώρα θά έφευγε στo Διάστημα...

Από τήν άλλη πλευρά, άν η μάζα τής Γής ήταν μεγαλύτερη, θά συγκρατούσε βεβαίως τήν ατμόσφαιρα, αλλά θά είχε μεγαλύτερη ελκτική δύναμη πρός τά άλλα αστέρια μέ αποτέλεσμα τακτικές πτώσεις μετεωριτών επάνω στήν Γή μέ ανυπολόγιστες κάθε φορά καταστροφές...

Ακόμη, άν δέν συνέβαινε αυτή ή ατμοσφαιρική περιστροφή, τότε η ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας τριβής, Γής καί σταθερής ατμόσφαιρας χωρίς "λιπαντικό" αέρος, θά κατέστρεφε κάθε ζωή στόν πλανήτη...

Ποιο μεγάλο μυαλό ρύθμισε τά πράγματα έτσι, γιά τήν διατήρηση τής ζωής;

Μήπως, αυτή ακριβώς ή έλλειψη ατμόσφαιρας στούς άλλους πλανήτες είναι, καί ένας ακόμη λόγος πού δέν έχουν ζωή;

Παγκόσμια Έλξη - Υπέρτατη Δύναμη

Ο Ήλιος, η Γή, η Σελήνη, πλανήτες, καί δορυφόροι, βρίσκονται στόν αέρα μετέωροι. Κινούνται από τήν αόρατη δύναμη τής παγκόσμιας έλξης πού κανείς σήμερα δέν μπόρεσε νά εξηγήσει. Δύναμη ή ενέργεια; Άγνωστο...

Χορεύουν στό Διάστημα, καί γιά νά μή συγκρουσθούν λόγω έλξης καθώς πλησιάζουν στόν Ήλιο, αυξάνουν τήν ταχύτητα απομακρυνόμενα τό γρηγορότερο... Οταν απομακρυνθούν και φύγει ο κίνδυνος μειώνεται καί η ταχύτητα...

Καί ποιός ρυθμίζει τίς ταχύτητες, ποιός ισοσταθμίζει τίς έλξεις καί τά " περάσματα " ανάμεσα σέ άλλα άστρα, μέ άλλους όγκους, καί διαφορετικές δυνάμεις βαρύτητος, καί μάλιστα μέ ιλιγγιώδεις ταχύτητες;

Ένα άλλο θαυμαστό γεγονός πού αξίζει νά σημειώσουμε είναι ότι οί αποστάσεις τών πλανητών από τον Ήλιο, δέν είναι τυχαίες, αλλά φαίνονται καθαρά ότι είναι προκαθορισμένες καί υπακούουν σ΄ ένα εμπειρικό νόμο:

Σχηματίζουμε μία σειρά μέ τούς αριθμούς 0 3 6 12 24 48 96 192 384

Προσθέτουμε σ΄ όλους τόν αριθμό 4 οπότε έχουμε:

4 7 10 16 28 52 100 196 388

Διαιρώντας λοιπόν τόν κάθε αριθμό τής νέας σειράς διά 10, καταλήγουμε σέ μία τρίτη σειρά πού εμπεριέχει ένα κρυμμένο μυστικό μήνυμα...

Ή τρίτη λοιπόν σειρά πού προκύπτει είναι: 0,4 0,7 1 1,6 2,8 5,2 10 19,6 38,2

Το θαυμαστό λοιπόν μήνυμα - σημείο είναι ότι, αυτές είναι καί οί αποστάσεις τών πλανητών από τόν Ήλιο, θέτοντας τήν απόσταση τής Γής ώς μονάδα.

Έτσι ό Ερμής ( ό πρώτος πλανήτης ) απέχει 0,4 τήν απόσταση τής Γής, ή Αφροδίτη 0,7 φορές τήν απόσταση τής Γής, κλπ.

Ας δούμε τώρα τίς σκέψεις ενός επιστήμονα.

" Λέγουν ότι η έλξη κατοικεί μέσα σέ κάθε ύλη. Παρακαλώ μή πιστεύετε ότι καί εγώ έχω ακριβή γνώση τού πράγματος αυτού. Διότι καί εγώ δέν γνωρίζω τήν αιτία τής έλξεως ή τής βαρύτητος..."

και κάπου αλλού γράφει,

" Είναι βέβαιον ότι οί κινήσεις τών πλανητών δέν είναι δυνατόν νά προέρχονται μόνον από τήν ενέργεια τής έλξεως. Γιά νά πάρουν κίνηση περιστροφική γύρω από τόν Ήλιο χρειάζεται Θείος βραχίων νά ωθήσει αυτούς επί τής εφαπτομένης τής τροχιάς τους..."

( Δηλώσεις Ισαάκ Νεύτωνος, εφευρέτου τής βαρύτητος, 1643-1727 )

Η Μαθηματική ακρίβεια στήν κίνηση τού Σύμπαντος, καί η τάξη καί σταθερότητα στήν λειτουργία του, καί μάλιστα μέ άστρα διάφορης μάζας, θερμοκρασίας, κίνησης, καί σκοπιμότητος, καθώς καί ο συγχρονισμός όλων αυτών σέ απόλυτη ισορροπία, δείχνει τό μέγεθος τής μοναδικής καί αόρατης Υπερδύναμης...

Ε Α Ν ...

Εάν δέν υπήρχε η ατμόσφαιρα η θερμοκρασία θά έπεφτε τήν νύχτα κάτω από τό μηδέν. Οι περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί θά πάγωναν καί θά πέθαιναν, καί η Γή θά καταντούσε ένα απέραντο νεκροταφείο, όπως η Σελήνη. Εκεί, η θερμοκρασία τό πρωϊ φθάνει τούς +135º , καί τό βράδυ πέφτει στούς -150º κάτω από τό μηδέν.

Η ατμόσφαιρα λοιπόν, σάν ένα μεγάλο θερμοκήπιο, συγκρατεί τήν θερμότητα καί δέν τήν αφήνει νά φύγει στό διάστημα. Παράδειγμα, οι μεγάλες παγωνιές πού συναντάμε τόν χειμώνα, όταν δέν υπάρχουν σύννεφα...

Εάν δέν είχαμε τό χιόνι, δέν θά υπήρχε τροφοδοσία τών μεγάλων υπόγειων πηγών νερού πού δημιουργούν ποταμούς, μέ αποτέλεσμα τεράστιες εκτάσεις γής νά πληγούν από ξηρασία. Μεγάλες πολιτείες θά εγκαταλείπονταν, ή φυτική παραγωγή καί ή διατροφή τών ζώων θά έπεφτε στό μηδέν, ή ίδια ή ανθρώπινη ζωή χωρίς νερό θά κινδύνευε...

Υπάρχει όμως καί ή καλλιτεχνία τής Δημιουργίας στό χιόνι!

Αν κυττάξουμε σέ μικροσκόπιο νιφάδες χιονιού θά δούμε ότι δέν είναι ένας άμορφος όγκος όπως εξωτερικά φαίνεται. Κάθε νιφάδα αποτελείται από υπερβολικά μικρούς κόκκους χιονιού τά οποία πάντοτε, έχουν σχήμα αστέρων!

Είναι κανονικά εξάγωνα, παγωμένα αστέρια, μέ απόλυτο γεωμετρικό σχήμα, πού ποτέ δέν είναι όμοια μεταξύ τους, καί έχουν πάντοτε, ανάμεσα στίς ίνες τους, γωνίες 60º καί 120º μοιρών ακριβώς!

Τυχαία όλα αυτά;

Ή μήπως είναι μία ακόμη παρουσία τού Δημιουργού μέ " μαθηματικές συντεταγμένες" πλέον, ακόμη καί στά πιό απλά πράγματα;

Υπάρχει όμως στό σχήμα αυτό καί μία σκοπιμότητα, ομολογούν ειδικοί επιστήμονες.

Εάν τό χιόνι είχε άλλο σχήμα καί έπεφτε συμπαγές, καί όχι ανάλαφρο όπως τώρα, οί ζημιές πού θά προκαλούσε θά ήταν τεράστιες. Τό βλέπουμε αυτό στό χαλάζι, πού ευτυχώς είναι τοπικό καί μικρής εκτάσεως. Επί πλέον τό χιόνι, ή γούνα αυτή τής γής, σκεπάζει τήν χλόη κρατώντας την θερμή από κάτω, γιά νά μπορέσουν νά τραφούν καί νά ζήσουν τά ζώα...

Εάν δέν υπήρχαν οί υδρατμοί καί η εξάτμιση, στίς λίμνες, στά ποτάμια, καί στίς θάλασσες, τότε θά σταματούσαν οί βροχές γιατί δέν θά είχαμε σύννεφα. Τά πάντα θά ξεραίνονταν καί κάθε ζωντανή ύπαρξη θά πέθαινε...

Με πάνω από 3% διοξείδιο τού άνθρακος στήν ατμόσφαιρα, επέρχεται ο θάνατος. Καί όμως, χιλιάδες χρόνια τώρα, καί ειδικώς στήν εποχή μας μέ τίς χιλιάδες εστίες ρύπανσης, ποτέ δέν ανεβαίνει πάνω από 0,0003% ...

Ποιος τελικά ρυθμίζει τό διοξείδιο;

Εάν είχαμε βαρύτητα 2% πιό μικρή, η Γή θά ήταν μακρυά από τόν ήλιο καί σκεπασμένη μέ πάγους.

Εάν ήταν 2% μεγαλύτερη, θά είμαστε πολύ κοντά στόν Ηλιο μέ θερμοκρασίες θανάτου.

Ποιος τακτοποίησε τήν έλξη-βαρύτητα μέ τόση ακρίβεια;

Ασφαλώς όχι η " τύχη "...

Η κλίση τής Γής στόν άξονα τού Ισημερινού είναι ακριβώς 23º μοίρες. Μόνο μέ τόσες μοίρες γωνία μπορούμε νά έχουμε τίς 4 εποχές τού έτους.

Καί πάντα οί επιστήμονες φοβούνται, ότι σέ ένα γενικευμένο πυρηνικό πόλεμο μπορεί νά διαταραχθεί ο άξονας καί η γωνία, μέ καταστροφικές συνέπειες γιά τίς εποχές, τήν άνθιση, τήν καρποφορία, καί τό περιβάλλον.

Πιθανόν, μικρό δείγμα αλλαγής εποχών έχουμε τά τελευταία χρόνια, μέ τίς υπόγειες δοκιμές πυρηνικών όπλων...

Στά 40 Km πάνω από τήν θάλασσα υπάρχει τό στρώμα - φίλτρο τού Όζοντος, πού είναι σάν συμπεπυκνωμένο οξυγόνο. Τό 70% ακτινοβολίας τού Ήλιου παγιδεύεται από τό Όζον.

Εάν δεν συνέβαινε αυτό, οί υπεριώδεις - κοσμικές ακτινοβολίες θά μάς καψάλιζαν, πράγμα πού βλέπουμε τά τελευταία χρόνια μέ τίς τρύπες τού Όζοντος, πάνω στήν Ανταρκτική κατ΄αρχάς καί στήν Ευρώπη μετέπειτα. Τό Όζον διατηρείται πάντα σέ σταθερή αναλογία 0,03% .

Η ρύθμιση στό 0,03% είναι έργο Πρόνοιας Θεού γιά τήν διατήρηση τής δημιουργίας.

Οί τρύπες θανάτου είναι έργον ανθρώπων, μέ όλες τίς από τούτο συνέπειες...

Ο αέρας αναπνοής ανθρώπων καί ζώων συνίσταται σέ δυό κρίσιμες αναλογίες, χωρίς νά επηρεάζεται από τούς ρύπους, χωρίς νά αλλάζει από τίς αναθυμιάσεις.

Είναι πάντα 79% άζωτο καί 21% οξυγόνο.

Εάν είχαμε λιγότερο οξυγόνο θά είχαμε ταχυπαλμίες καί δύσπνοια, εάν είχαμε περισσότερο οί έντονες καύσεις τών οργανισμών θά επέφερε πρόωρο γήρας. Καί ακόμη, μέ έναν μόνο κεραυνό θά άρπαζαν φωτιά, σαν μέ βενζίνη, τεράστιες δασικές εκτάσεις... Τό άζωτο, είναι τελείως αβλαβές, μαλακτικό τού οξυγόνου, σ΄ αυτήν μόνο τήν αναλογία.

Τυχαία όλα αυτά;


Πηγή: Γίνεται να υπάρχουν κανόνες δίχως κάποιος να τους έχει θέσει ; - RAMNOUSIA

4 σχόλια:

 1. Ωραίο κείμενο ντοκουμενταρισμένο. Καλημέρα.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιχάλη μου ευχαριστώ για το σχόλιο σου, η γνώμη σου μετράει γιά μένα.
   Ολη τη μέρα κυριολεκτικά στο πόδι μετα τις 12 ηρεμώ και διαβάζω και το δυσκολότερο να γράψω.

   Διαγραφή
 2. Kαλως ήρθα στο μπλογκ σου! Έχω μια αδυναμία στην αστρονομία!Που το ήξερες; xaxaxax!
  Kαλό σου βράδυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ για τη τιμή που μου κάνεις περήφανη πατριώτισα μου.

   Διαγραφή